Gmina Tereszpol

Logo ePUAP 2 Logo Biuletynu Informacji Publicznej

Szacowanie strat spowodowane suszą - informacja dla rolników

2015.08.28

Urząd Gminy Tereszpol zawiadamia, że do dnia 15 września 2015 r. można zgłaszać straty spowodowanych suszą. Przypominamy, iż oświadczenie musi być zgodne z deklarowanymi powierzchniami do dopłat bezpośrednich. Prosimy przed zgłoszeniem strat w Urzędzie Gminy udać się do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Biłgoraju w celu otrzymania kopii wniosku o dopłaty bezpośrednie.

Oświadczenia dotyczące strat w uprawach należy składać w gminie, na terenie której położone są uprawy, w terminie 7 dni od wystąpienia suszy lub stwierdzenia jej skutków, przed zbiorem danej uprawy. Oświadczenia dotyczące upraw powinny być wypełnione zgodnie z wnioskiem o dopłaty bezpośrednie składanym w ARIMR, oświadczenia dot. zwierząt zgodnie z  danymi przekazywanymi przez rolnika do ARiMR. (Wniosek o dopłaty do wglądu komisji szacującej). Oświadczenia przyjmowane są w Urzędzie Gminy Tereszpol pokoju  nr 16 lub 17  w godzinach pracy Urzędu.( 7:30-15:30) Pomoc będzie udzielana dla tych gospodarstw, w których poziom strat oszacowanych przez komisję wyniesie więcej jak 30 % średniej rocznej produkcji gospodarstwa (roślinnej i zwierzęcej)  z ostatnich trzech lat poprzedzających rok, w którym wystąpiła. Druki dostępne są w Urzędzie Gminy, w sekretariacie oraz na stronie internetowej gminy. Po złożeniu oświadczeń komisja powołana przez Wojewodę Lubelskiego dokonuje szacowania strat podczas lustracji w terenie. Szacowane są tylko uprawy, które nie zostały zebrane.

©2018 Urząd Gminy Tereszpol

Projekt i wykonanie Net Partners