Gmina Tereszpol

Logo ePUAP 2 Logo Biuletynu Informacji Publicznej

Bezpłatna Pomoc Prawna w 2018 r.

2017.12.12

Zachęcamy mieszkańców gminy do korzystania z darmowej pomocy prawnej w 2018 roku. Pomoc prawna jest udzielana w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Tereszpol. Do dyspozycji mieszkańców jest radca prawny.

 

 

Bezpłatną pomoc prawną otrzymać mogą:

 • młodzież do 26. roku życia, osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny;
 • seniorzy po ukończeniu 65 lat, osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej;
 • kombatanci, weterani;
 • zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną;
 • kobiety w ciąży.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 • poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach;
 • wskazanie osobie sposobu rozwiązania jej problemu prawnego lub udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym;
 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

Nie obejmuje natomiast spraw z zakresu:

 • podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
 • prawa celnego, dewizowego i handlowego;
 • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia działalności.

W Gminie Tereszpol
bezpłatna pomoc prawna
udzielana będzie w Urzędzie
Gminy
w godzinach 7:30-11.30
w następujących dniach:

MIESIĄC

DZIEŃ

Styczeń

11,18,25

Luty

1,8,15,22

Marzec

8,15,22

Kwiecień

12,19,26

Maj

10,17,24

Czerwiec

7,14,21,28

Lipiec

12,19,26

Sierpień

2,9,23

Wrzesień

6,13,27

Październik

4,11,18

Listopad

8,15,22

Grudzień

6,13,20

Załącznik:

- harmonogram udzielania npp tereszpol.pdf

©2018 Urząd Gminy Tereszpol

Projekt i wykonanie Net Partners