Gmina Tereszpol

Logo ePUAP 2 Logo Biuletynu Informacji Publicznej

Zaproszenie na XXXIV sesję VII kadencji Rady Gminy Tereszpol

2017.10.20

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 roku poz. 446 ze zm.), zwołuję XXXIV sesję VII kadencji Rady Gminy Tereszpol, która odbędzie się dnia 27 października 2017 r. o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Tereszpol, ul. Długa 234.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Wnioski do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z sesji nr XXXII Rady Gminy Tereszpol.
 4. Informacje o bieżącej działalności sołtysów.
 5. Informacja Wójta o bieżącej działalności.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Informacja wójta o założeniach do budżetu na 2018 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Budżetowej Rady Gminy Tereszpol, ustalenia przedmiotu działania i składu osobowego.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia przez Gminę Tereszpol pomocy finansowej Miastu Zamość na utrzymanie Ośrodka dla Osób Nietrzeźwych w Zamościu w 2017 roku.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok.
 11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 12. Wolne wnioski, oświadczenia radnych i zaproszonych gości.
 13. Zamknięcie obrad Rady Gminy Tereszpol.

                                                                                                    Przewodniczący Rady Gminy Tereszpol

                                               Stanisław Sitarz

©2018 Urząd Gminy Tereszpol

Projekt i wykonanie Net Partners