Gmina Tereszpol

Logo ePUAP 2 Logo Biuletynu Informacji Publicznej

Zaproszenie na XXXIII sesję nadzwyczajną VII kadencji Rady Gminy Tereszpol

2017.10.06

Na podstawie art. 20 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 roku poz. 446 ze zm.) zwołuję XXXIII sesję nadzwyczajną VII kadencji Rady Gminy Tereszpol, która odbędzie się dnia 12 października 2017 r. o godz. 16.00
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Tereszpol, ul. Długa 234.

 

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
  2. Wnioski do porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Tereszpol na lata 2017-2022.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie: zaliczenia dróg w miejscowości Tereszpol-Zaorenda do kategorii dróg gminnych.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych
    w miejscowości Panasówka.
  6. Wolne wnioski, oświadczenia radnych i zaproszonych gości.
  7. Zamknięcie obrad Rady Gminy Tereszpol.

                                                                                                    

Przewodniczący Rady Gminy Tereszpol

                                       Stanisław Sitarz

©2018 Urząd Gminy Tereszpol

Projekt i wykonanie Net Partners