Gmina Tereszpol

Logo ePUAP 2 Logo Biuletynu Informacji Publicznej

Informacja dla hodowców drobiu

2017.09.18

Główny Lekarz Weterynarii informuje o występowaniu wysoce zaraźliwej grypy ptaków (HPAI), podtypu H5N8 u ptaków dzikich (Polska, Chorwacja, Szwajcaria, Dania, Holandia, jak i drobiu (Polska, Niemcy, Węgry, Austria, Dania).

Wobec powyższego hodowcy drobiu powinni zachowywać szczególną ostrożność i stosować odpowiednie środki bioasekuracji minimalizujące ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstw:

  • zabezpieczyć paszę przed dostępem zwierząt dzikich,
  • nie karmić drobiu na zewnątrz budynków w których drób jest utrzymywany,
  • stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem;
  • stosowac maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjciach z budynków w których utrzymywany jest drób.

Hodowcy winni pamiętać o zgłaszaniu niezwłocznie do odpowiednich osób i instytucji (lekarz weterynarii prywatnej praktyki, powiatowy lekarz wetrynarii, wójt/burmistrz/prezydent miasta) podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej drobiu ( spadek nieśności, nagłe zwiększone padnięcia drobiu)

 

Objawy kliniczne wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu:

- depresja, gwałtowny spadek/ utrata produkcji jaj, miękkie skorupy jaj, objawy nerwowe, zasinienie i obrzęk grzebienia i dzwonków, silne łzawieni, obrzęk zatok podoczołodołowych, kichanie, duszność, biegunka. Padnięcia ptaków moga być nagłe, bez widocznych objaówów. Śmiertelnośc może dochodzic do 100 %.

©2018 Urząd Gminy Tereszpol

Projekt i wykonanie Net Partners