Gmina Tereszpol

Logo ePUAP 2 Logo Biuletynu Informacji Publicznej

Ogłoszenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

2017.09.08

Ogłoszenie w sprawie stawek pomocy dla gospodarstw rolnych lub działów specjalnych produkcji rolnej, w których w bieżącym roku powstały szkody w wysokości co najmniej 70% danej uprawy na powierzchni występowania tej uprawy w wyniku przymrozków wiosennych oraz terminu składania wniosków o tę pomoc.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje, że od dnia 13.09.2017 r. do dnia 27.09.2017 r. producenci rolni, w których gospodarstwach lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały w bieżącym roku szkody w wysokości co najmniej 70 % danej uprawy na powierzchni występowania tej uprawy w wyniku przymrozków wiosennych, moga składac wnioski o udzielenie pomocy.

Stawki pomocy wynosza:

1) 2000 zł na 1 ha powierzchni owocujących upraw drzew owocowych, w których wystąpiły szkody w wysokości co najmniej 70 % spowodowane przez przymrozki wiosenne,

2) 1000 zł na 1 ha powierzchni owocujących upraw krzewów owocowych i truskawek, w których wystąpiły szkody w wysokości co najmniej 70 % spowodowane przez przymrozki wiosenne.

Wnioski należy złożyć do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego.

Formularz wniosku będzie dostepny na stronie internetowej ARiMR www.arimr.gov.pl

Powyższa pomoc będzie udzielana:

  • w ramach pomocy de minimis, jeżeli szkody w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej wynoszą 30 % średniej rocznej produkcji ostatnich trzech lat lub średniej z 3 lat opartej na okresie 5 ubiegłych lat, z wyłączeniem wartości najwyższej i najniższej;
  • poza formułą de minimis, jeżeli szkody w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej wynoszą powyżej 30 % średniej rocznej produkcji z ostatnich trzech lat lub średniej z 3 lat opartej na okresie 5 ubiegłych lat, z wyłączeniem wartości najniższej i najwyższej.

Wysokość pomocy dla poszczególnych rolników ustala się jako iloczyn deklarowanej przez rolnika we wniosku, powierzchni upraw, na której wystąpiły szkody oraz stawki pomocy. Przy czym wysokosć pomocy na jedno gospdoarstwo nie może byc większa niż równowartość w złotych 15 tys. euro.

Kwota pomocy będzie podlegała pomniejszeniu o 50 % dla rolników nieposiadających polisy ubezpieczenia co najmniej 50 % powierzchni upraw rolnych, z wyłączeniem łąk i pastwisk, w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej.

©2018 Urząd Gminy Tereszpol

Projekt i wykonanie Net Partners