Gmina Tereszpol

Logo ePUAP 2 Logo Biuletynu Informacji Publicznej

Zaproszenie na XXXI sesję VII kadencji Rady Gminy Tereszpol

2017.07.21

Serdecznie zapraszam na  XXXI sesję VII kadencji Rady Gminy Tereszpol, która odbędzie się w dniu 28 lipca 2017 r. o godz. 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Tereszpol.

 

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Wnioski do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z sesji nr XXX Rady Gminy Tereszpol.
 4. Informacje o bieżącej działalności sołtysów.
 5. Informacja Wójta o bieżącej działalności.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Informacja dotycząca stanu pomników przyrody, budowli historycznych z terenu gminy.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Biłgorajskiemu pomocy finansowej na realizację zadania pn ”Przebudowa drogi powiatowej Nr 2946L Sigła - Stacja Kolejowa Krasnobród”.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Tereszpol darowizny nieruchomości.
 12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 13. Wolne wnioski, oświadczenia radnych i zapytania gości.
 14. Zamknięcie obrad Rady Gminy Tereszpol.

 

                                                                                                          Przewodniczący Rady Gminy Tereszpol

Stanisław Sitarz

©2018 Urząd Gminy Tereszpol

Projekt i wykonanie Net Partners