Gmina Tereszpol

Logo ePUAP 2 Logo Biuletynu Informacji Publicznej

Konsultacje społeczne i ankieta - Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Tereszpol

2017.06.19

Wójt Gminy Tereszpol zaprasza mieszkańców gminy na konsultacje w sprawie opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Tereszpol, które odbędą się 26 czerwca (w poniedziełek) o godz. 11:00 w remizie OSP w Tereszpolu-Kukiełkach.

Gmina Tereszpol realizuje projekt pn. „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Tereszpol”. Posiadanie tego dokumentu jest warunkiem niezbędnym do aplikowania o środki zewnętrzne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 

Podczas spotkania przeprowadzona zostanie dyskusja mająca na celu poznanie potrzeb i oczekiwań mieszkańców, a także określenie najważniejszych problemów i potencjałów charakteryzujących wyznaczony obszar rewitalizacji. 

 

Program konsultacji społecznych obejmuje następujące zagadnienia:

- czym jest rewitalizacja?

- co to jest obszar zdegradowany oraz obszar rewitalizacji?

- wstępne wyznaczenie obszaru do rewitalizacji

- co to jest projekt rewitalizacyjny?

- po co nam Lokalny Program Rewitalizacji?

- kto może zgłosić swój projekt i otrzymać dofinansowanie?

 

Zapraszamy mieszkańców do wypełnienia interaktywnej ankiety dostępnej pod adresem:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfaEDIhHtd05DlSlCXNY7WhznKmx-edrSkVKbBCa4tLFi6PwQ/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link

 

Załączniki:

Zarządzenie 12_17.pdf

Zaproszenie na konsultacje.pdf

©2018 Urząd Gminy Tereszpol

Projekt i wykonanie Net Partners