Gmina Tereszpol

Logo ePUAP 2 Logo Biuletynu Informacji Publicznej

Warsztaty edukacyjne w "Doboszówce"

2017.06.15

Jednym z celów projektu "Pamięć przeszłości nadzieją jutra - ocalamy od zapomnienia ginące zawody i tradycje Roztocza" było uświadomienie młodym, że powinni być dumni z dokonań swoich przodków, że powinni pielęgnować wspólne tradycje i przekazywać je następnym pokoleniom. Dlatego tez Biblioteka Publiczna Gminy Tereszpol zorganizowała wyjazd do osady leśnej „Doboszówka” na warsztaty edukacyjne „Od ziarenka do bochenka”.

W to malownicze miejsce położone w Parku Krajobrazowym Lasy Janowskie 12 czerwca wybrali się uczniowie nauczania początkowego ZSS w Tereszpolu-Kukiełkach. Zajęcia miały na celu przybliżenie dzieciom poszczególnych etapów powstawania chleba oraz kształtowanie postawy poszanowania dziedzictwa kulturowego i lokalnych tradycji. Podczas warsztatów uczniowie poznali różne gatunki zbóż, młócili cepem i mielili ziarno w żarnach. Ogromną atrakcją było formowanie własnych chlebków i przygotowanie ich do pieczenia oraz wspólne ubijanie i degustacja masła. W czasie gdy chlebki trafiły do pieca, dzieci  zwiedzały gospodarstwo, oglądały  dawne maszyny i urządzenia  rolnicze oraz te wykorzystywane przy pieczeniu chleba. Po zwiedzaniu przyszedł czas na odpoczynek przy wspólnym ognisku. Po posiłku gospodarz zabrał uczniów na spacer przyrodniczą ścieżką edukacyjną oraz do minizoo. Na koniec spotkania każdy z uczestników otrzymał jeszcze ciepły, własnoręcznie przygotowany chlebek. Zajęcia były bardzo ciekawe i pouczające, do domów wróciliśmy zmęczeni ale bardzo zadowoleni. 

©2018 Urząd Gminy Tereszpol

Projekt i wykonanie Net Partners