Gmina Tereszpol

Logo ePUAP 2 Logo Biuletynu Informacji Publicznej

Oferta pracy

2017.06.09

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. w Zamościu prowadzi nabór pracowników do prac drogowych prowadzonych na ul. Poniatowskiego i ul. Myśliwskiej w Biłgoraju. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę. Osoby chętne do podjęcia pracy mogą zgłaszać się bezpośrednio do Biura Budowy na ul. Poniatowskiego w Biłgoraju lub do siedziby Przedsiębiorstwa na ul. Peowiaków 7 w Zamościu. Bliższe informacje pod numerem telefonu 84 677 62 18

©2018 Urząd Gminy Tereszpol

Projekt i wykonanie Net Partners