Gmina Tereszpol

Logo ePUAP 2 Logo Biuletynu Informacji Publicznej

Zaproszenie na XXX sesję VII kadencji Rady Gminy Tereszpol

2017.05.19

Serdecznie zapraszam na XXX sesję VII kadencji Rady Gminy Tereszpol, która odbędzie się w dniu 26 maja 2017 r. o godz. 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Tereszpol, ul. Długa 234.

 

 

 

Porządek obrad:​

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Wnioski do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z sesji nr XXIX Rady Gminy Tereszpol.
 4. Informacje o bieżącej działalności sołtysów.
 5.  Informacja Wójta o bieżącej działalności.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego z wykonania budżetu gminy Tereszpol za 2016 r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Tereszpol.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w miejscowości Panasówka.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok.
 11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 12. Wolne wnioski, oświadczenia radnych i zaproszonych gości.
 13. Zamknięcie obrad Rady Gminy Tereszpol.

                                                                                                             

                                                                                                          Przewodniczący Rady Gminy Tereszpol

Stanisław Sitarz

 

©2018 Urząd Gminy Tereszpol

Projekt i wykonanie Net Partners