Gmina Tereszpol

Logo ePUAP 2 Logo Biuletynu Informacji Publicznej

Zaproszenie na XXIX sesję VII kadencji Rady Gminy Tereszpol

2017.04.21

Zapraszam na XXIX sesję VII kadencji Rady Gminy Tereszpol, która odbędzie się w dniu 28 kwietnia 2017 r. o godz. 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Tereszpol, ul. Długa 234.

 

 

 

Porządek obrad:

1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2.    Wnioski do porządku obrad.

3.    Przyjęcie protokołu z sesji nr XXVIII Rady Gminy Tereszpol.

4.    Informacje o bieżącej działalności sołtysów.

5.    Informacja Wójta o bieżącej działalności.

6.    Interpelacje i zapytania radnych.

7.    Zapoznanie z oceną zasobów pomocy społecznej.

8.    Informacje o stanie bezpieczeństwa gminy.

9.    Informacje na temat podejmowanych działań na rzecz promocji gminy w zakresie kultury, sportu i turystyki.

10.   Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach    podstawowych, prowadzonych przez Gminę Tereszpol.

11.    Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Tereszpol.

12.    Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok. 

13.    Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej.

14.    Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

15.    Wolne wnioski, oświadczenia radnych i zaproszonych gości.

16.    Zamknięcie obrad Rady Gminy Tereszpol.

                                                                                                               Przewodniczący Rady Gminy Tereszpol

Stanisław Sitarz

©2018 Urząd Gminy Tereszpol

Projekt i wykonanie Net Partners