Gmina Tereszpol

Logo ePUAP 2 Logo Biuletynu Informacji Publicznej

Spotkanie informacyjne

2017.04.14

Starosta Biłgorajski oraz Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju zapraszają na spotkanie informacyjne pn. „Powierzanie pracy cudzoziemcom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podmioty gospodarcze oraz producentów rolnych" w dniu 25 kwietnia br. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Biłgoraju.

W spotkaniu uczestniczyć będą specjaliści z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, Państwowej Inspekcji Pracy, Placówki Straży Granicznej,  Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędu Skarbowego,  którzy omówią następujące zagadnienia:
 

  • Powierzanie pracy obywatelom Republiki Armenii, Republiki  Białorusi, Republiki  Gruzji, Republiki Mołdawii,
    Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy na podstawie zarejestrowanych oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy;
  • Zatrudnianie cudzoziemców na podstawie zezwoleń;
  • Przekraczanie granicy Rzeczypospolitej Polskiej przez cudzoziemców;
  • Problematyka zatrudniania cudzoziemców – odprowadzanie składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń z tytułu zatrudnienia pracownika nie będącego obywatelem RP;
  • Problematyka zatrudniania cudzoziemców - odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy z tytułu zatrudnienia pracownika nie będącego obywatelem RP;
  • Odpowiedzialność podmiotu powierzającego nielegalne wykonywanie pracy cudzoziemcowi;
  • Prowadzenie dokumentacji związanej z zatrudnianiem cudzoziemców.

 
Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu pracodawców, rolników oraz inne podmioty zainteresowane zatrudnianiem cudzoziemców.


Spotkanie odbędzie się w dniu 25.04.2017r. o  godz. 10:00 Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Biłgoraju, ul. Kościuszki 94.

©2018 Urząd Gminy Tereszpol

Projekt i wykonanie Net Partners