Gmina Tereszpol

Logo ePUAP 2 Logo Biuletynu Informacji Publicznej

Zaproszenie na XXVIII sesję VII kadencji Rady Gminy Tereszpol

2017.03.24

Serdecznie zapraszam na XXVIII sesję VII kadencji Rady Gminy Tereszpol, która odbędzie się w dniu 31 marca 2017 r. o godz. 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Tereszpol, ul. Długa 234. 

 

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2. Wnioski do porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z sesji nr XXVII Rady Gminy Tereszpol.

4. Informacje o bieżącej działalności sołtysów.

5. Informacja Wójta o bieżącej działalności.

6. Interpelacje i zapytania radnych.

7. Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.

8. Informacje o działalności Biblioteki Publicznej Gminy Tereszpol.

9. Przyjęcie sprawozdania z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.

10. Informacje o realizacji funduszów sołeckich za 2016 r.

11. Podjęcie uchwały w sprawie gminnego programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017 -2020.

12. Podjęcie uchwały w sprawie Przyjęcia Gminnego Programu wspierania rodziny na lata 2017-2019.

13. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej na terenie Gminy Tereszpol.

14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Biłgorajskiemu pomocy finansowej na realizację zadania pod nazwą „Budowa drogi powiatowej Nr 2921L Tereszpol-Smólsko”.

15. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok.

16. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej.

17. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

18. Wolne wnioski, oświadczenia radnych i zaproszonych gości.

19. Zamknięcie obrad Rady Gminy Tereszpol.

 

                                                                                                                                   Przewodniczący Rady Gminy Tereszpol

                       Stanisław Sitarz

©2018 Urząd Gminy Tereszpol

Projekt i wykonanie Net Partners