Gmina Tereszpol

Logo ePUAP 2 Logo Biuletynu Informacji Publicznej

Podsumowanie programu "Rodzina 500+"

2017.03.10

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tereszpolu-Zaorendzie w 2016 roku wypłacił ponad 2 mln zł świadczeń w ramach Programu "Rodzina 500+". Pieniądze trafiły do 283 rodzin z terenu gminy Tereszpol.

Program „Rodzina 500+” wszedł w życie 1 kwietnia 2016 r. Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. W całości jest finansowane z budżetu państwa.

Prawo do świadczenia wychowawczego określone jest ustawą z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Ustawa określiła warunki nabywania prawa do świadczenia wychowawczego oraz zasady ustalania, przyznawania i wypłacania tego świadczenia. Wysokość świadczenia wychowawczego wynosi 500 zł miesięcznie. Program objął każde drugie i kolejne dziecko do ukończenia 18 roku życia. Pieniądze trafiły również na pierwsze dziecko jeśli dochód rodziny nie przekraczał 800zł netto na osobę lub 1200zł netto na osobę, jeśli w rodzinie wychowywało się dziecko niepełnosprawne.

W 2016 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tereszpolu wypłacił świadczenie wychowawcze na kwotę 2 mln 233 tys. 760 zł. Programem objętych było 283 rodzin.

W Polsce z programu "Rodzina 500+" skorzystało 55% dzieci. W województwie lubelskim programem objęto ponad 150,5 tysiąca rodzin - 234 tysiące dzieci.  

©2018 Urząd Gminy Tereszpol

Projekt i wykonanie Net Partners