Gmina Tereszpol

Logo ePUAP 2 Logo Biuletynu Informacji Publicznej

Sołectwa zdecydowały o inwestycjach

2017.02.12

Już od kilu lat mieszkańcy gminy Tereszpol sami mogą decydować o realizacji inwestycji w ich miejscowości. Wszystko za sprawą środków z funduszu sołeckiego. Za pieniądze zostaną zrealizowane inwestycje najbardziej potrzebne lokalnej społeczności. Będą remonty dróg, modernizacje remiz oraz doposażenia placów zabaw i boisk.

Środki funduszu mają służyć poprawie bytu mieszkańców, a ich wysokość uzależniona jest m.in. od ilości mieszkańców w danym sołectwie. O tym, na co przeznaczyć pieniądze „sołeckie” decydują tylko i wyłącznie sami mieszkańcy. Po raz pierwszy fundusz sołecki został utworzony w nowo powstałym sołectwie Panasówka. Mieszkańcy poszczególnych sołectw sami decydują o przeznaczeniu tej kwoty najczęściej w formie głosowania nad poszczególnymi pomysłami. Do 30 września 2016 r. sołtys każdego sołectwa miał za zadanie przedstawić wójtowi wniosek zawierający decyzję mieszkańców wraz z kosztorysem i uzasadnieniem. Zadania będą realizowane w roku bieżącym.

Sołectwa Tereszpol-Kukiełki oraz Tereszpol-Zaorenda otrzymały do rozdysponowania po 27 706,70 zł. Natomiast 26 764,67 zł trafiło do mieszkańców sołectwa Tereszpol-Zygmunty. Sołectwu Lipowiec do rozdysponowania otrzymało 20 031,94 zł. Sołectwo Panasówka 12 523,43 zł, podobnie Szozdy - 12 246,36 zł oraz sołectwo Bukownica 10 583,96 zł.

Mieszkańcy sołectwa Tereszpol-Kukiełki otrzymaną kwotę przeznaczą na:

 •  remont dróg gminnych (6 500 zł),
 •  modernizacja terenu przyległego do budynku szkoły (13 706,70 zł),
 •  zakup mundurów sportowych i wyjściowych dla młodzieżowej drużyny OSP oraz zakup materiału do odmalowania świetlicy (7 500 zł).

Mieszkańcy sołectwa Tereszpol-Zaorenda otrzymaną kwotę przeznaczą na:

 •  wykonanie oświetlenia na boisku ze sztucznej trawy (27 706,70 zł).

Mieszkańcy sołectwa Tereszpol-Zygmunty otrzyma kwotę przeznaczą na:  

 • wykonanie opaski z kostki wokół świetlicy (10 000 zł),
 • wznowienia granić drogi gminnej w sołectwie (5 000 zł),
 • remont dróg gminnych w sołectwie (11 764,67 zł).

Mieszkańcy sołectwa Lipowiec otrzymaną kwotę przeznaczą na:

 •  zakup i przetransportowanie tłucznia na remont dróg gminnych w miejscowości (1 500 zł),
 •  wykonanie prac remontowych w remizoświetlicy - zakup materiałów i robocizna (17 031,94 zł),
 •  doposażenie miejscowego placu zabaw dla dzieci znajdującego się przy szkole (1 500 zł).

Mieszkańcy sołectwa Panasówka otrzymaną kwotę przeznaczą na:  

 •  wykonanie projektu oświetlenia ulicznego (6 000 zł),
 •  zakup elementów wyposażenia placu zabaw (4 923,43 zł),
 •  dwie tablice ogłoszeniowe (1 600 zł). 

Mieszkańcy sołectwa Szozdy otrzymaną kwotę przeznaczą na:

 •  remont i wyposażenie siłowni w remizie OSP Szozdy (5 000),
 •  remont autopompy w samochodzie gaśniczym marki Volvo (5 246,36 zł),
 •  doposażenie placu zabaw (2 000 zł).

Mieszkańcy sołectwa Bukownica otrzymaną kwotę przeznaczą na:

 •  zakup elementów wyposażania na placu zabaw dla dzieci (1 583,96 zł),
 •  wykonanie wiaty i umiejscowienie jej na działce nr 179 (2 000 zł)
 •  zakup siłowni zewnętrznej (7 000 zł).

©2018 Urząd Gminy Tereszpol

Projekt i wykonanie Net Partners