Gmina Tereszpol

Logo ePUAP 2 Logo Biuletynu Informacji Publicznej

Skorzystaj z darmowej pomocy prawnej

2017.02.13

Zachęcamy mieszkańców gminy do skorzystania z darmowej pomocy prawnej. Udzielana jest w Urzędzie Gminy Tereszpol.

 

 

 

Bezpłatną pomoc prawną otrzymać mogą:

 • młodzież do 26. roku życia, osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny;
 • seniorzy po ukończeniu 65 lat, osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej;
 • kombatanci, weterani;
 • zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną;
 • kobiety w ciąży.

 

W Gminie Tereszpol
bezpłatna pomoc prawna
udzielana będzie w Urzędzie

Gminy Tereszpol
w godzinach 7.30-11.30
w następujących dniach:

miesiąc dzień
     Luty           16, 23;
     Marzec           9,16, 23, 30;
     Kwiecień           6, 13, 20;
     Maj           11, 18, 25;
     Czerwiec           8, 22, 29;
     Lpiec           6, 13, 20, 27;
     Sierpień           10, 17, 24;
     Wrzesień           7, 14, 21, 28;
     Październik           5, 12, 19, 26;
     Listopad           9, 16, 23, 30;
     Grudzień           7, 14, 21

Do dyspozycji mieszkańców będzie radca prawny. 

 

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 • poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach;
 • wskazanie osobie sposobu rozwiązania jej problemu prawnego lub udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym;
 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

Nie obejmuje natomiast spraw z zakresu:

 • podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
 • prawa celnego, dewizowego i handlowego;
 • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia działalności.

©2018 Urząd Gminy Tereszpol

Projekt i wykonanie Net Partners