Gmina Tereszpol

Logo ePUAP 2 Logo Biuletynu Informacji Publicznej

Zaproszenie na XXV sesję VII kadencji Rady Gminy Tereszpol

2016.12.22

Serdecznie zapraszam na XXV sesję VII kadencji Rady Gminy Tereszpol, która odbędzie się w dniu 29 grudnia 2016 r. o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Tereszpol, ul. Długa 234.

 

 

 

Porządek obrad:

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2.Wnioski do porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu z sesji nr XXIV Rady Gminy Tereszpol.

4.Informacje o bieżącej działalności sołtysów.

5.Informacja Wójta o bieżącej działalności.

6.Interpelacje i zapytania radnych.

7.Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok.

8.Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej.

9.Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

10.Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017.

11.Sprawozdanie z działalności Rady Gminy Tereszpol za 2016 rok.

12.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Tereszpol na 2017 rok.

13.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

14.Wolne wnioski, oświadczenia radnych i zaproszonych gości.

15.Zamknięcie obrad Rady Gminy Tereszpol.

 

                                                           Przewodniczący Rady Gminy Tereszpol 

                                                      Stanisław Sitarz

©2018 Urząd Gminy Tereszpol

Projekt i wykonanie Net Partners