Gmina Tereszpol

Logo ePUAP 2 Logo Biuletynu Informacji Publicznej

List Prezesa KRUS do rolników

2016.11.22

Wszystkie dzieci do lat 16, pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym z rodzicami lub opiekunami, z których przynajmniej jedno z nich podlega w pełnym zakresie ubezpieczeniu społecznemu rolników, zostaną objęte ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków.

 

 

Ubezpieczenie od NNW gwarantuje przez okres od 14.10.2016 r. do 13.10. 2017 r. umowa pomiędzy Zarządem Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników a Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A.  Ubezpieczenei nie ma ograniczeń terytorialnych (obowiązuje zarówno w kraju, jak i na świecie).

O pełnym zakresie świadczeń odszkodowawczych, ich wysokości oraz postepowaniu w razie szkody powstałej wskutek wypadku dziecka, można szczegółowo przeczytać na stronie: www.krus.gov.pl

©2018 Urząd Gminy Tereszpol

Projekt i wykonanie Net Partners