Gmina Tereszpol

Logo ePUAP 2 Logo Biuletynu Informacji Publicznej

Konkursy plastyczne

2016.09.23

Biblioteka Publiczna Gminy Tereszpol zaprasza uczniów Szkoły Podstawowej w Tereszpolu-Kukiełkach do udziału w konkursie plastycznym „Henryk Sienkiewicz jest naszym Patronem” oraz uczniów Zespołu Szkół Samorządowych im. Jana Pawła II w Tereszpolu-Zaorendzie i Szkoły Filialnej w Lipowcu do udziału w konkursie plastycznym „Śladami Henryka Sienkiewicza”.

 

Konkurs plastyczny
„Henryk Sienkiewicz jest naszym Patronem”
przeznaczony jest dla uczniów Szkoły Podstawowej
w Tereszpolu-Kukiełkach
:

Konkurs plastyczny
„Śladami Henryka Sienkiewicza”
przeznaczony jest dla uczniów ZSS w Tereszpolu-Zaorendzie i Szkoły Filialnej w Lipowcu:

  • klas I - VI (szkoła podstawowa)
  • klas I - VI (szkoła podstawowa)
  • I-III (gimnazjum).

 W ramach konkursu należy przygotować  
      pracę plastyczną na podstawie    
utworu Henryka Sienkiewicza.  

W ramach konkursu uczniowie przygotują  pracę plastyczną
związaną z osobą Henryka Sienkiewicza
(portret, miejsce związane z pisarzem, scena lub bohater z dowolnie wybranej powieści lub noweli Henryka Sienkiewicza).

 

  • format prac: A3 lub A4
  • technika prac - dowolna (techniki malarskie, rysunkowe, kolaż, wydzieranka oraz techniki mieszane).
  • praca musi być opatrzona na odwrocie metryczką zawierającą następujące dane: imię i nazwisko autora, szkoła, klasa, tytuł pracy.
  • oceniana będzie samodzielność oraz walory artystyczne i estetyczne.

Jeden uczeń może przygotować maksymalnie 2 prace. Prace konkursowe należy dostarczyć do Biblioteki Publicznej Gminy Tereszpol do 7 października 2016 r. Konkurs realizowany w ramach projektu „Aktywność i kreatywność” – Lubię to!, dofinansowanego przez firmę Model Opakowania.

 

PLIKI DO POBRANIA


REGULAMIN KONKURSU
„HENRYK SIENKIEWICZ NASZYM PATRONEM”
                    REGULAMIN KONKURSU
„ŚLADAMI HENRYKA SIENKIEWICZA”

©2018 Urząd Gminy Tereszpol

Projekt i wykonanie Net Partners