Gmina Tereszpol

Logo ePUAP 2 Logo Biuletynu Informacji Publicznej

Nowy okres zasiłkowy 2016/2017

2016.08.26

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tereszpolu-Zaorendzie, informuje o zbliżającym się terminie składania wniosków dotyczących funduszu alimentacyjnego, stypendiów szkolnych oraz zasiłku rodzinnego. Wnioski o ustalenie prawa do wyżej wymienionych świadczeń można pobrać w siedzibie tutejszego OPS.

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW NA OKRES ZASIŁKOWY 2016/2017

  • Fundusz alimentacyjny: od 1 sierpnia 2016 r
  • Stypendia szkolne: od 1 września  2016 r. do 15 września 2016 r.
  • Zasiłek rodzinny: od 1 września 2016 r.

 

STYPENDIA SZKOLNE

Druki wniosków można pobrać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej. Wnioskodawca będzie musiał okazać się dowodami zakupu potwierdzającymi poniesione wydatki do wysokości przyznanego uczniowi świadczenia. Przy ponoszeniu wydatków oraz wystawianiu faktur/rachunku należy zwrócić uwagę na nazewnictwo zakupionych artykułów, aby były zgodne z wydatkami kwalifikowanymi do stypendium szkolnego. Faktury, bądź rachunki, muszą być wystawione imiennie na rodzica lub pełnoletniego ucznia. Istotne jest także, by np. plecak, buty itp. miały adnotację „sportowe” lub „szkolne”.

W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 obowiązują faktury za:

1. zakup podręczników  – od czerwca 2016 r.

2. pozostałe materiały szkolne od lipca 2016 r. – wg wykazu materiałów kwalifikowanych

3. abonament internetowy – od września br.  do grudnia 2016 r.

 

WYDATKI  KWALIFIKOWANE  DO  STYPENDIUM  SZKOLNEGO

1.   Podręczniki, zeszyty

2.   Słowniki, encyklopedie, atlasy, tablice matematyczne, lektury szkolne

3.   Tornister (plecak szkolny)

4.   Obuwie sportowe , obuwie szkolne, strój sportowy, odzież szkolna

5.   Zakup ubrania wykorzystywanego do praktycznej nauki zawodu dla ucznia  szkoły

6.   Piórnik, artykuły szkolne (np. bloki, flamastry, kredki, pędzle, farby, klej, papier kolorowy, ołówki, długopisy, pióra, gumki,  temperówki, kalkulatory, bibuła, brystole, papier kancelaryjny, nożyczki, taśma klejąca, papier milimetrowy, korektory, przybory geometryczne, plastelina, modelina, itd.)

7.   Tusze do drukarek, pokrycie kosztów abonamentu internetowego (od września do grudnia),

8.   Komputer, oprogramowanie

9.   Biurko, krzesło do biurka, lampa biurkowa

10. Sprzęt muzyczny – uczeń uczęszcza do klasy muzycznej

12. Sprzęt sportowy – uczeń uczęszcza do klasy sportowej (np.  piłki, rękawice piłkarskie, rolki, kimono, itp.)

13. Basen (strój kąpielowy, klapki, itp.)

14. Bilety miesięczne – imienne

15. Opłaty: czesne, za zajęcia edukacyjne pozaszkolne np. Języków obcych

 

ZASIŁEK RODZINNY

Uprzejmie prosimy rodziny posiadające gospodarstwo rolne wielkości powyżej 1 ha przeliczeniowego o składanie wniosków po ogłoszeniu, przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2015 r.

Przypominamy również o dołączeniu do wniosków o przyznanie zasiłku rodzinnego zaświadczeń potwierdzających kontynuację nauki w szkole ponadgimnazjalnej, zaświadczeń z bursy lub internatu oraz poświadczeń o zameldowaniu – w przypadku zamieszkiwania na stancji w miejscowości, w której znajduje się szkoła do dnia 23.09.2016r.

Niedostarczenie w/w dokumentów skutkować będzie brakiem wypłaty dodatków z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 2016/2017 oraz dodatków z tytułu dojazdu do miejscowości, w której znajduje się szkoła, bądź zamieszkiwania w miejscowości, w której znajduje się szkoła.

 

 

©2018 Urząd Gminy Tereszpol

Projekt i wykonanie Net Partners