Gmina Tereszpol

Logo ePUAP 2 Logo Biuletynu Informacji Publicznej

Zaproszenie na XXI sesję VII kadencji Rady Gminy Tereszpol

2016.08.12

Serdecznie zapraszam na XXI sesję VII kadencji Rady Gminy Tereszpol, która odbędzie się w dniu 19 sierpnia 2016 r. o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Tereszpol, ul. Długa 234.

 

 

 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2. Wnioski do porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z sesji nr XIX Rady Gminy Tereszpol.

4. Przyjęcie protokołu z sesji nadzwyczajnej nr XX Rady Gminy Tereszpol.

5. Informacje o bieżącej działalności sołtysów.

6. Informacja Wójta o bieżącej działalności.

7. Interpelacje i zapytania radnych.

8. Informacje o stanie przygotowań szkół, przedszkoli do nowego roku szkolnego.

9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia przez Gminę Tereszpol pomocy finansowej Miastu Zamość na utrzymanie Ośrodka dla Osób Nietrzeźwych w Zamościu w 2016 r.

10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

11. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok.

12. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku leśnego.

13. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku rolnego.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru realizacji przedsięwzięcia wspólnego
z Nadleśnictwem Zwierzyniec pn. „Przebudowa dróg Gminy Tereszpol i Gminy Aleksandrów w połączeniu z drogą leśną Nadleśnictwa Zwierzyniec”.

15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

16. Wolne wnioski, oświadczenia radnych i zaproszonych gości.

17. Zamknięcie obrad Rady Gminy Tereszpol.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Tereszpol

Stanisław Sitarz

©2018 Urząd Gminy Tereszpol

Projekt i wykonanie Net Partners