Gmina Tereszpol

Logo ePUAP 2 Logo Biuletynu Informacji Publicznej

Ankieta dotycząca lgd Ziemia Biłgorajska

2015.03.23

    Gorąca prośba do mieszkańców o wypełnienie anonimowej ankiety mającej na celu identyfikację problemów i szans rozwoju obszaru LGD Ziemia Biłgorajska. Ankieta pozwoli także na diagnozę problemów dotyczących gminy Tereszpol na podstawie której powstanie Strategii Rozwoju Gminy Tereszpol.

 

 

Szanowni Państwo,

    w związku z rozpoczęcie prac nad opracowaniem nowej Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Biłgorajska” (LSR) obejmującej obszar gmin powiatu biłgorajskiego: Aleksandrów, Biłgoraj, Biszcza, Frampol, Goraj, Księżpol, Łukowa, Obsza, Potok Górny, Tarnogród, Tereszpol, Turobin, prosimy o wypełnienie anonimowej ankiety. Pozyskane od Państwa informacje przyczynią się do identyfikacji problemów i barier rozwojowych obszaru LGD oraz pozwolą wyznaczyć cele i kierunki działań. Ponadto będą źródłem informacji o postrzeganiu przez Państwa działalności stowarzyszenia.

Link do ankiety: Ankieta LGD Ziemia Biłgorajska

©2018 Urząd Gminy Tereszpol

Projekt i wykonanie Net Partners