Gmina Tereszpol

Logo ePUAP 2 Logo Biuletynu Informacji Publicznej

Gminny Konkurs Historyczny ph." Zostań Mistrzem Historii"

2016.05.27

Zespół Szkół Samorzadowych im. Jana Pawła II w Tereszpolu-Zaorendzie organizuje Gminny Konkurs Historyczny ph."Zostań Mistrzem Historii". Regulamin konkursu i pytania ipytania znajdują się w załącznikach. Patronat nad konkursem objął Wójt Gminy Tereszpol - p. Jacek Pawluk. Konkurs kierowany jest do uczniów szkół Gminy Tereszpol. Zapraszamy!

 

VII GMINNY KONKURS HISTORYCZNY
„ZOSTAŃ MISTRZEM HISTORII”

POD PATRONATEM WÓJTA GMINY TERESZPOL

REGULAMIN KONKURSU:

Organizator: Zespół Szkół Samorządowych im. Jana Pawła II w Tereszpolu – Zaorendzie

Cele konkursu:

 • rozbudzenie w uczniach zainteresowania przeszłością,
 • zapoznanie z historią ludzkości uświadamianie uczniom wkładu poszczególnych kręgów kulturowych w dorobek cywilizacyjny świata,
 • utrwalanie w uczniach zrozumienia podstawowych wartości patriotycznych i moralnych (duma z osiągnięć narodu, jego dorobku cywilizacyjnego),
 • rozwijanie umiejętności wyszukiwania i korzystania z informacji zawartych w różnych

Adresaci konkursu:

 • uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu gminy

Formy konkursu:

 • test wiedzy – gimnazjum kl. I – III
 • test wiedzy – szkoła podstawowa kl. IV – VI

Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach:

 • Etap I – 10 czerwca br. - odbywa się w szkole macierzystej. Każda ze szkół wyłoni po 3 uczestników ze szkoły podstawowej i gimnazjum na podstawie przeprowadzonego testu.
  Etap II – gminny, odbędzie się tydzień później – 17 czerwca br. w ZSS im. Jana Pawła II i będzie miał również - w obu kategoriach - formę testu.
  Zwycięzcami konkursu zostaną osoby, które uzyskają największą liczbę punktów, ale nie mniej niż 80%.
 • Pytania konkursowe obejmują zagadnienia z trzech (IV-VI) klas dla uczniów szkoły podstawowej i trzech (I-III) klas gimnazjum.
 • Pytania są dostępne u nauczyciela historii, na „gadającej ścianie” oraz na stronie internetowej szkoły http://www.zssjp2tereszpol.pl/szkola-podstawowa-gimnazjum/materialy-dla-ucznia/#

Nagrody dla zwycięzców funduje Wójt Gminy Tereszpol.

Załączniki:

Załącznik nr 1 - REGULAMIN
Załącznik nr 2 - PYTANIA DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ
Załącznik nr 3 - PYTANIA DLA GIMNAZJUM
 

©2018 Urząd Gminy Tereszpol

Projekt i wykonanie Net Partners