WSPARCIE OGÓLNOPOLSKIEJ SIECI EDUKACYJNEJ

2020.09.08
WSPARCIE OGÓLNOPOLSKIEJ SIECI EDUKACYJNEJ
Od 1 kwietnia ruszył program w ramach którego wszystkie gminy oraz powiaty wskazane w dokumentacji konkursowej mogą wnioskować o sfinansowanie zakupu laptopów, tabletów oraz dostępu do internetu dla uczniów, którzy nie posiadają sprzętu umożliwiającego im realizację zdalnych lekcji.

Projekt jest realizowany z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn.  zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego

Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem. Zamknięcie placówek oświatowych na wiele tygodni wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych. Uczniowie zamiast w szkolnych ławach zasiadają przed monitorami komputerów.
Gmina Tereszpol ze środków uzyskanych w ramach otrzymanego granu zakupiła 23 laptopy.
Kwota uzyskanego wsparcia wyniosła 44.895,00 zł.
Zakupiony sprzęt został przekazany szkołom prowadzonym przez Gminę Tereszpol t.j:
1.    Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Tereszpolu-Kukiełkach
2.    Zespół Szkół Samorządowych im. Jana Pawła II w Tereszpolu-Zaorendzie