Gmina Tereszpol

Logo ePUAP 2 Logo Biuletynu Informacji Publicznej

10 lat z Janem Pawłem II

2016.05.21

19 maja br. cała społeczność Zespołu Szkół Samorządowych im. Jana Pawła II w Tereszpolu-Zaorendzie wraz z licznymi zaproszonymi gośćmi obchodziła 10 rocznicę nadania tej szkole imienia Wielkiego Polaka – św. Jana Pawła II. Obchody rocznicowe połączone były z przyjęciem sakramentu bierzmowania przez uczniów gimnazjum i rozpoczęły się o godzinie 9.00 w miejscowym kościele parafialnym.

 

Uroczystościom przewodniczył i bierzmowania udzielił J.E. Ks. Bp Marian Rojek. Po Mszy św. wszyscy udali się do szkoły na wspólne świętowanie. Pochód otwierał i prowadził sam Jan Paweł II obecny w wizerunku na sztandarach dwóch szkół (z Majdanu Sopockiego i z naszej szkoły). Za Patronem szli uczniowie, dyrektorzy, nauczyciele, rodzice, przedstawiciele gminy, zaproszeni goście.

Miejscowa szkoła witała wchodzących szeroko otwartymi drzwiami serc oraz wspaniałą wystawą prac uczniów biorących udział w konkursie z okazji 1050. rocznicy chrztu Polski. Z wystawy patrzyły na gości twarze legendarnych postaci i historycznych królów, bohaterów narodowych, postaci bliskich sercom każdego Polaka. Między portretami narysowanymi kredką, ołówkiem, pędzlem można było zobaczyć moment chrztu Mieszka I i towarzyszącą mu Dobrawę, ogień i pył powstańczych walk, strużki krwi poległych w boju za Ojczyznę żołnierzy, łopoczące na wietrze polskie flagi, krajobrazy łąk, pól, jezior ojczystej ziemi. 
Słońce towarzyszące nam tego świątecznego dnia zapraszało wszystkich na salę gimnastyczną, gdzie z portretu uśmiechał się ciepło do wchodzących Jan Paweł II. Sala gimnastyczna uroczyście przystrojona w duże białe i żółte kwiaty zachęcała do radosnego świętowania. Między kwiatowymi dekoracjami można było obejrzeć wystawę zdjęć ph. „10 lat z Janem Pawłem II”. Wystawę otwierały zdjęcia z roku 2006, kiedy nasza placówka przyjęła imię Jana Pawła II. 

Prawdziwą ucztą duchową była część artystyczna w wykonaniu uczniów szkoły w Tereszpolu-Zaorendzie. Na wstępie dyrektor szkoły pani Danuta Mazur powitała wszystkich przybyłych gości, wręczając im na powitanie zbiorki wierszy uczniów naszej szkoły. Występy rozpoczęły się od zilustrowania „Przypowieści o siewcy”. Każdy bez trudu rozpoznał osobę siewcy, motyw ziarna i miejsc, na które ono pada. Wiele ziaren zginęło, ale niektóre wydały plon a upieczonymi bochenkami chleba zostali obdarowani zaproszeni goście. Taniec, wianki, piękne stroje, śpiew, życzliwość, radość wspólnego świętowania znalazły swój finał w ostatniej scenie części artystycznej. Na scenę wpłynęła wielka łódź. Trzy białe żagle – „Miłość, „Pokój”, „Radość” zapraszały obecnych do wejścia na łódź i wspólnej podróży po morzu życia. 

Na zakończenie spotkania na sali gimnastycznej słowa podziękowania i wdzięczności za zaproszenie - na ręce pani dyrektor Danuty Mazur złożył Wójt Gminy Tereszpol pan Jacek Pawluk, Prezes Rodziny Szkół im. Jana Pawła II pani Bernadeta Cichorz oraz w imieniu wszystkich gości - dyrektor ZUS pan Zbigniew Wasąg. Listy gratulacyjne przysłali też polscy parlamentarzyści – poseł Sławomir Zawiślak i senator RP Jerzy Chróścikowski oraz poseł Piotr Olszówka, którego na uroczystości reprezentował jego asystent  Łukasz Potocki.

Podczas uroczystego obiadu goście, dziękując za zaproszenie i wspólne świętowanie, wpisali się do Księgi Pamiątkowej. 

Niech Jan Paweł II będzie „Żaglem” prowadzącym nas w przyszłość. Z nim – nie zginiemy!

 

©2018 Urząd Gminy Tereszpol

Projekt i wykonanie Net Partners