Gmina Tereszpol

Logo ePUAP 2 Logo Biuletynu Informacji Publicznej

Wybory sołtysa i rady sołeckiej

2016.05.18

Obwieszczenie Wójta Gminy Tereszpol z dnia 5 maja 2016 r. o zwołaniu Zebrania Wiejskiego Sołectwa Panasówka dla wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej.

 

 

 

Podaje się do wiadomości mieszkańców Sołectwa Panasówka,
iż Zarządzeniem Nr 21/16 Wójta Gminy Tereszpol z dnia 5 maja 2016 r.

zostało zwołane na 20 maja 2016 roku (piątek) na godz. 18:00
Zebranie Wiejskie Sołectwa Panasówka dla wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej.
Zebranie odbędzie się w Domu Weselnym w Panasówce nr 11.


Proponuje się następujący porządek Zebrania Wiejskiego:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Stwierdzenie prawomocności zebrania.
 3. Przyjęcie  proponowanego porządku zebrania.
 4. Dokonanie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
 5. Dokonanie wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej:
 • Odczytanie zebranym zasad i trybu wyborów organów sołectwa określonych w statucie sołectwa,
 • Zgłoszenie kandydatur na Sołtysa,
 • Autoprezentacja kandydatów.
 • Przeprowadzenie tajnego głosowania i ogłoszenie wyników wyborów Sołtysa,
 • Zgłoszenie kandydatur na członków Rady Sołeckiej,
 • Przeprowadzenie tajnego głosowania i ogłoszenie wyników wyborów Rady Sołeckiej,

       6. Wolne wnioski , zapytania i informacje.

                                Wójt Gminy Tereszpol
                                /-/ Jacek Pawluk

 

©2018 Urząd Gminy Tereszpol

Projekt i wykonanie Net Partners