Gmina Tereszpol

Logo ePUAP 2 Logo Biuletynu Informacji Publicznej

Konkurs „Od Mieszka I do dnia dzisiejszego”

2016.04.11

Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Gminy Tereszpol.

 

 

 

I. Patronami Honorowymi Konkursu są: Wójt Gminy Tereszpol i  Proboszcz Parafii Tereszpol.

II. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Samorządowych im. Jana Pawła II w TereszpoluZaorendzie.

III. Cele konkursu:

 1. upamiętnienie 1050 Rocznicy Chrztu Polski;
 2. przybliżenie legend związanych z powstaniem Państwa Polskiego;
 3. przypomnienie ważnych postaci i wydarzeń tworzących historię Polski;
 4. budzenie dumy narodowej;
 5. integracja szkół i instytucji z terenu Gminy Tereszpol.

IV. Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Gminy Tereszpol.

V. Konkurs przeprowadzony będzie w trzech kategoriach:

 1. dla uczniów kl. I – III szkoły podstawowej,
 2. dla uczniów kl. IV – VI szkoły podstawowej,
 3. dla uczniów kl. I – III gimnazjum.

VI. Zadania do wykonania w poszczególnych kategoriach:

 1. kl. I – III szkoły podstawowej – wykonanie pracy plastycznej na temat:   „Legendy polskie – początki Państwa Polskiego”;
 2. kl. IV – VI szkoły podstawowej – wykonanie pracy plastycznej na temat:  „Kocham Cię Polsko za… - zabytki, piękno przyrody, ludzi, miejsca…”;
 3. kl. I – III gimnazjum – wykonanie pracy plastycznej na temat:  „Postacie i wydarzenia, które kształtowały tożsamość Polski – od powstania Państwa Polskiego do XXI wieku”.

VII. Warunki uczestnictwa:

 1. prace mogą być  wykonane dowolną techniką z materiałów trwałych (kredki, farby, ołówek, węgiel, wydzieranka, kolaż, witraż, ………);
 2. wielkość prac – format A4;
 3. każdy uczeń może wykonać 2 prace;
 4. pod uwagę będą brane tylko prace indywidualne;
 5. na odwrocie każdej pracy należy umieścić metryczkę zawierającą:  imię i nazwisko ucznia, klasę, szkołę, tytuł pracy.

VIII. Prace należy składać do 29 kwietnia 2016 r. u pań z zespołu odpowiedzialnego za konkurs.

IX. Kryteria oceny prac:

 1. zgodność prac z prawdą historyczną;
 2. estetyka wykonania;
 3. wkład pracy;
 4. pomysłowość.

X. W skład jury wchodzi:

p. Danuta Mazur, p. Renata Makara, p. Teresa Sobaszek, p. Maria Wójcik, p. Anna Kapuśniak.

XI. Jury wybierze po trzy prace w każdej kategorii wiekowej, przyzna również wyróżnienia.

XII. Przewidziane są bardzo atrakcyjne nagrody główne oraz nagrody pocieszenia ufundowane przez Urząd Gminy w Tereszpolu i Parafię Tereszpol.

XIII. O wynikach Konkursu oraz o terminie wręczenia nagród szkoły zostaną poinformowane po obradach jury.

Zespół odpowiedzialny:
Lucyna Szozda Barbara Słupska Joanna Wszoła

©2018 Urząd Gminy Tereszpol

Projekt i wykonanie Net Partners