Gmina Tereszpol

Logo ePUAP 2 Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Pomoc Żywnościowa - Podprogram 2017

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tereszpolu-Zaorendzie informuje, że po raz kolejny przystąpił do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa – Podprogram 2017. W związku z tym osoby zainteresowane proszone są o składanie stosownych dokumentów dotyczących uzyskiwanych dochodów od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania Ośrodka.

STYPENDIA SZKOLNE 2017/2018

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tereszpolu-Zaorendzie informuje, że w terminie od 1 września 2017 r. do 15 września 2017 r. należy złożyć wniosek o przyznanie stypendium szkolnego.

ZASIŁKI RODZINNE - PRZYPOMNIENIE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tereszpolu-Zaorendzie przypomina o konieczności dostarczenia zaświadczeń potwierdzających kontynuowanie nauki przez dzieci, które ukończyły szkołę gimnazjalną w miesiącu rozpoczęcia roku szkolnego 2017/2018, tj. do dnia 22 września 2017 roku.

WAŻNE INFORMACJE

Osoby pobierające stypendium szkolne na rok szkolny 2016/2017 zobowiązane są do złożenia stosownego oświadczenia na temat danych zawartych we wniosku o przyznanie stypendium szkolnego złożonym w okresie do 15.09.2016 r. 

Jednorazowe świadczenie 4000 złotych

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tereszpolu-Zaorendzie informuje, iż od 1 stycznia 2017 r., z tytułu urodzenia się żywego dziecka z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu, przysługiwać będzie prawo do jednorazowego świadczenia w wysokości 4000 zł, przyznawanego na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2016, poz. 1860).

Świadczenia Rodzinne  - informacje

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tereszpolu-Zaorendzie informuje osoby zamierzające złożyć wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego na okres zasiłkowy 2016/2017  o konieczności wykazania dochodu w formie kwoty zwrotu niewykorzystanej ulgi na dzieci, w związku z rozszerzeniem katalogu dochodów niepodlegających opodatkowaniu.

©2017 Urząd Gminy Tereszpol

Projekt i wykonanie Net Partners