Gmina Tereszpol

Logo ePUAP 2 Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Karta Dużej Rodziny na urządzeniach mobilnych

Aby uatrakcyjnić Kartę Dużej Rodziny i dostosować ją do najnowszych rozwiązań technologii cyfrowej oraz rozszerzyć wiedzę na temat zniżek oferowanych przez podmioty uczestniczące w programie wprowadzono dokument Karty Dużej Rodziny w formie wizualizacji tego dokumentu na urządzeniach mobilnych.

Informacja o dniu wolnym od pracy GOPS

W związku ze świętem w dniu  6 stycznia 2018 r. przypadającym w dniu wolnym od pracy innym niż niedziela wyznacza się dodatkowy dzień wolny od pracy dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tereszpolu-Zaorendzie w dniu 2 stycznia 2018r.

Otwarty konkurs ofert

Wójt Gminy Tereszpol ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego w 2018 roku, zgodnie z Zarządzeniem Nr 39/17 z dnia 14 grudnia 2017 roku.

Pomoc Żywnościowa - Podprogram 2017

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tereszpolu-Zaorendzie informuje, że po raz kolejny przystąpił do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa – Podprogram 2017. W związku z tym osoby zainteresowane proszone są o składanie stosownych dokumentów dotyczących uzyskiwanych dochodów od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania Ośrodka.

STYPENDIA SZKOLNE 2017/2018

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tereszpolu-Zaorendzie informuje, że w terminie od 1 września 2017 r. do 15 września 2017 r. należy złożyć wniosek o przyznanie stypendium szkolnego.

ZASIŁKI RODZINNE - PRZYPOMNIENIE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tereszpolu-Zaorendzie przypomina o konieczności dostarczenia zaświadczeń potwierdzających kontynuowanie nauki przez dzieci, które ukończyły szkołę gimnazjalną w miesiącu rozpoczęcia roku szkolnego 2017/2018, tj. do dnia 22 września 2017 roku.

WAŻNE INFORMACJE

Osoby pobierające stypendium szkolne na rok szkolny 2016/2017 zobowiązane są do złożenia stosownego oświadczenia na temat danych zawartych we wniosku o przyznanie stypendium szkolnego złożonym w okresie do 15.09.2016 r. 

©2018 Urząd Gminy Tereszpol

Projekt i wykonanie Net Partners