Gmina Tereszpol

Logo ePUAP 2 Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Modernizacja oddziałów przedszkolnych

Od 1 lipca 2014 roku trwa realizacja projektu systemowego „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Konkurs historyczny „Ku Niepodległości”

Patronat nad konkursem objęli : Wójt Gminy Tereszpol i Rada Gminy Tereszpol. Celem konkursu było upamiętnienie 150 rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego i wpajanie szacunku i przywiązania do historii naszej Ojczyzny i jej niepodległościowych dążeń. Konkurs został przeprowadzony w dwóch etapach: - etap szkolny, (eliminacje wstępne)  odbył  się  we wrześniu  2013 r.  

Konkurs plastyczny „Ku Niepodległości ”

Konkurs trwał od 1 września do 30 września 2013 r., jego celem było upamiętnienie 150 rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego oraz wzmacnianie więzi narodowej i rozwój regionalizmu. Konkurs przeznaczony był dla chętnych uczniów z następujących grup wiekowych: klasa I-III, klasa IV – VI, klasa I – III gimnazjum. Polegał na wykonaniu  prac techniką dowolną związaną tematycznie z Powstaniem Styczniowym. Na konkurs wpłynęło 36 prac.      W dniu 03 października 2013 r.  komisja po zapoznaniu się ze złożonymi pracami przyznała następujące miejsca:

Dzień Matki

Spotkanie odbyło się w Urzędzie Gminy w Tereszpolu w dniu 25.05.2013 r., uczestniczyli w nim: zaproszeni goście, chór parafialny „Oaza”, chór szkolny z ZSS z Tereszpola – Kukiełek i Tereszpola – Zaorendy, czytelnicy i Przyjaciele Biblioteki, uczestnicy projektu „Nie starzeje się ten, kto nie ma na to czasu – Klub Osób Aktywnych w Bibliotece”.

©2018 Urząd Gminy Tereszpol

Projekt i wykonanie Net Partners