Gmina Tereszpol

Logo ePUAP 2 Logo Biuletynu Informacji Publicznej

Montaż Instalacji Kolektorów Słonecznych

2018.05.17

Projekt pn.: "Instalacje solarne jako źródło energii odnawialnej w Gminie Tereszpol" współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020. Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE.

 

INFORMACJA O PROJEKCIE

 

  
 

Przedmiotem projektu jest: montaż 415 instalacji kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych o mocy od 3,4 kW 5,2 kW oraz 30 pomp ciepła w budynkach indywidualnych o mocy 1,939 kW na terenie gminy Tereszpol. W wyniku realizacji projektu zdolność wytwarzania energii z OZE na terenie gminy wyniesie 1,939 MW, a produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych instalacji wytwórczych wykorzystujących OZE osiągnie wartość 719,52 MWh/rok.

Beneficjentem projektu jest Gmina Tereszpol

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu został złożony przez Gminę Tereszpol do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020, czyli do Zarządu Województwa Lubelskiego, w dniu 12.08.2017 roku. Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana pomiędzy Gminą Tereszpol a Województwem Lubelskim dnia 20.12.2017 roku.

Planowany termin zakończenia realizacji i rozliczenia projektu: planowany jest na 30.10.2019r.

Całkowita wartość projektu wynosi: 4 800 258,35 zł.

Kwota dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na tala 2014 - 2020: 3 523 892,81zł.

 

©2018 Urząd Gminy Tereszpol

Projekt i wykonanie Net Partners